EnviTechs personvernerklæring

Innhold

 1. Personopplysningene vi behandler
 2. Hvordan vi samler inn data
 3. Vårt formål med å behandle personopplysninger
 4. Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personopplysninger
 5. Dine personopplysninger deles ikke utenfor selskapet
 6. Vår bruk av prosessorer
 7. Lagring av dine personlige data
 8. Du har rett til å administrere dine personopplysninger
 9. Markedsføring og profilering
 10. Endringer
 11. Hvordan kontakte oss

1. Personopplysningene vi behandler

Typen personopplysninger som EnviTech behandler kan være:
• Grunnleggende personlig informasjon som navn, telefonnummer, firma og e-postadresse.
• Brukerinformasjon som påloggings-ID, brukernavn og IP-adresse.
• Statistikk som viser hvordan brukerne bruker programvaren vår og forbruker innholdet vi tilbyr.
• Informasjon gitt gjennom jobbsøknader.

2. Hvordan vi samler inn data

Generelt samler EnviTech inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer knyttet til våre kunder. Hvis kunden du jobber for kjøper EnviTech-produkter eller -tjenester via et EnviTech-partnerselskap, kan vi samle inn informasjon om deg fra partnerselskapet.

Vi vil også bruke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier når du bruker EnviTech-nettsteder og samhandler med oss via e-post, for å optimalisere opplevelsen din av EnviTech, produktene våre og nettstedene våre. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.

I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene er mest sannsynlig relatert til vår markedsføring og selskapet du er ansatt av, muligens tredjeparts datainnsamlere, EnviTechs markedsføringspartnere, offentlige kilder eller tredjeparts sosiale nettverk.

3. Vårt formål med å behandle personopplysninger

Denne EnviTech-personvernerklæringen gjelder når EnviTech og dets partnere behandler dine personopplysninger til ulike formål når du samhandler med oss, for eksempel:

Etablering av tjenester
• Gi etterspurte tilbud på produkter og tjenester.
• Sette opp bestillinger, avtaler og betalinger.
• Tilby støttetjenester som e-læring, webinarer, rapporter m.m.
• Opprette og tilrettelegge kontoer for brukere av våre tjenester.

Støtte og forbedre
• Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen til våre produkter og tjenester.
• Tilby kundestøtte for våre produkter og tjenester.
• Drifte brukerfellesskap for å utdanne og muliggjøre interaksjon mellom brukere og EnviTech.

Markedsføring
• Administrere og sende markedsføringspreferanser og innhold
• Lag interesseprofiler for å fremme relevante produkter og tjenester.

Sikkerhet
• Oppdage, redusere og forhindre sikkerhetstrusler og misbruk, og utføre vedlikehold og feilsøking.

For mer informasjon om dette, vennligst kontakt kundestøtte.

4. Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger

Vi behandler data basert på flere juridiske grunnlag.

Berettiget interesse
EnviTech har en legitim interesse når vi behandler dataene dine for støtte- og forbedringsformål, for sikkerhet eller når du fungerer som kundekontakt/lead for våre eksisterende og potensielle kunder. Dine personopplysninger behandles fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke er i konflikt med dine personvernrettigheter eller friheter.

Ditt samtykke
EnviTech kan behandle dine personopplysninger basert på samtykke. Du vil alltid kunne trekke tilbake samtykket ditt etter at du har gitt samtykket.

Avtale med deg
Vi behandler dine personopplysninger når du søker jobb i EnviTech. Behandling av dine personopplysninger som CV, søknad og referanser er nødvendig for at EnviTech skal håndtere forespørsler om arbeidssøkere før en kontrakt inngås.

Videre behandler EnviTech data basert på legitim interesse hvis du registrerer deg for et webinar, laster ned rapporter eller annet innhold fra våre nettsider og bruker EnviTech-fellesskap. Den legitime interessen er å gi deg riktig innhold, holde webinarer, gjøre markedsføring og administrere forespørslene dine.

5. Dine personopplysninger deles ikke utenfor selskapet

Hovedlinjen er at personopplysninger ikke deles utenfor selskapet. EnviTech kan dele din personlige informasjon med våre forretningspartnere i tilfelle dette er legitimt fra et forretningsperspektiv og i henhold til gjeldende personvernlovgivning. EnviTech kan også dele dine personopplysninger med eksterne tredjeparter hvis du lager et innlegg, kommentar eller lignende på EnviTech-brukerfellesskap eller andre fora på EnviTech-nettsteder. Politiet og andre myndigheter kan be om innsyn i personopplysninger fra EnviTech. I disse tilfellene vil EnviTech kun gi dataene dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende, for å gjøre det.

6. Vår bruk av prosessorer

EnviTech bruker prosessorer for å behandle personopplysninger. Disse prosessorene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT-vertstjenester. Ved bruk av prosessorer vil EnviTech inngå en databehandleravtale for å ivareta dine personvernrettigheter. Hvis prosessorer er lokalisert utenfor EU/EØS, sikrer EnviTech juridisk grunnlag for slike internasjonale overføringer på dine vegne, nedenfor ved å bruke EUs modellklausuler.

Du er alltid velkommen til å be om en oversikt og mer detaljert informasjon om EnviTechs prosessorer. For hvordan du kontakter EnviTech, se siste del av denne erklæringen.

7. Lagring av dine personlige data

EnviTech vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser. Ved behandling av dine personopplysninger på andre juridiske grunnlag, for eksempel legitim interesse, lagres data så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Derfor kan dine personopplysninger være underlagt ulike retningslinjer for oppbevaring basert på typen data og formålet med å samle dem inn. Her er noen eksempler:

Ved rekruttering vil EnviTech slette dine personopplysninger som CV, søknad og andre dokumenter når rekrutteringsprosessen er stengt, typisk maksimalt 6 måneder etter søknadsfristen, med mindre annet er avtalt med deg. Et annet eksempel er kontaktinformasjon som er lagret for markedsføringsformål, inkludert potensielle kunder eller prospekter. For ytterligere informasjon om sletting, ta gjerne kontakt med EnviTech (se kontaktinformasjon i siste del av denne erklæringen).

8. Du har rett til å administrere dine personopplysninger

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger ved å be om en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også be om at EnviTech retter opp unøyaktigheter i dine personopplysninger. Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger. Og selvfølgelig har du også rett til å sende inn en klage til databeskyttelsesmyndighetene med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger.

9. Markedsføring og profilering

Berettiget interesse
Når du samhandler med EnviTech ved å besøke EnviTech-nettsider, laste ned innhold, delta på webinarer og som en del av bruken av EnviTechs tjenester, vil EnviTech behandle dine personopplysninger basert på legitim interesse. En av EnviTechs legitime interesser er behandling av personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

Personopplysningene som behandles er aggregerte detaljer om deg som IP-adresse, interesser (hvor du har klikket osv.), brukernavn og enhet. Dette gjøres gjennom teknologier som informasjonskapsler og kalles profilering. EnviTech vil også kunne kombinere denne informasjonen med informasjon om kundeforholdet vi måtte ha med din bedrift.

Formålet med profileringen er å levere tilpasset markedsføring til deg og forbedre din brukeropplevelse med våre tjenester/nettsider. Dine personopplysninger behandles fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke er i konflikt med dine friheter og rettigheter som individ.

EnviTech bruker e-post som et verktøy for å kommunisere markedsføring, men bare hvis du har samtykket i samsvar med nasjonal markedsføringslovgivning (hvis nødvendig). Hvis du har samtykket, vil du alltid ha muligheten til å velge bort som beskrevet nedenfor, eller når du mottar en e-post med markedsføring.

Rett til å avslutte markedskommunikasjon
Du har rett til å avslutte markedskommunikasjon fra EnviTech og bli gjenstand for profilering. Du kan gjøre dette ved å:
• Følge instruksjonene for opt-out i den relevante markedskommunikasjonen
• Endre preferanser under den relevante redigeringskontoen hvis du har en konto hos EnviTech
• Kontakt oss via e-post på privacy@EnviTech.com
• Bruke det aktuelle abonnementsadministrasjonsverktøyet

Du vil også alltid ha muligheten til å velge inn/ute av informasjonskapsler på en bestemt nettside, gjennom vårt cookie-banner.

Vær oppmerksom på at selv om du velger bort å motta markedskommunikasjon, kan du fortsatt motta administrativ kommunikasjon fra EnviTech, for eksempel ordrebekreftelser og varsler som er nødvendige for å administrere kontoen din eller tjenestene som tilbys til kunder.

10. Endringer

Vi oppfordrer deg til å gjennomgå erklæringen regelmessig. Hvis vi gjør betydelige endringer i vår erklæring som vesentlig endrer vår personvernpraksis, kan vi også varsle deg på andre måter, for eksempel ved å sende en e-post eller legge ut en melding på vår bedriftsnettside og/eller sosiale medier-sider før endringene trer i kraft.

Personvernerklæringen revideres minst årlig og endringer godkjennes av EnviTech Privacy Council. Sist oppdatert: 2021-09-13.

11. Hvordan kontakte oss

EnviTech er et norsk selskap, med forretningspartnere og tekniske systemer som krysser grenser globalt. EnviTech leverer programvare og tjenester til private og offentlige virksomheter over hele verden. EnviTechs hovedkontor ligger i Oslo.

Den behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger er:

Navn Navn. EnviTech AS
Hovedkontor: Kjørbokollen 30, 1336 Sandvika, Norge
Telefonnummer: +47 67 21 59 00

Vi setter pris på din mening. Hvis du har kommentarer eller spørsmål om personvernerklæringen vår, eller personvernhensyn, inkludert angående et mulig brudd på personvernet ditt, vennligst send dem til envitech@envitech.no.

Vi vil behandle dine forespørsler eller klager konfidensielt. Vår representant vil kontakte deg for å løse dine bekymringer og skissere alternativene for hvordan disse kan løses. Vi tar sikte på å sikre at klager blir løst på en rettidig og hensiktsmessig måte.