Bransjer

Bransjer som bruker MAPGRAPH Environment

Vannforsyning

Regionale og lokale vannverk bruker MAPGRAPH Drikkevann til å overvåke råvann og drikkevannskvalitet, for revisjoner, rapportering til myndigheter og for å gi informasjon til abonnenter.

Avløpsrenseanlegg

Avløpsrenseanlegg bruker MAPGRAPH for å optimalisere drift og renseprosesser. Enkel tilgang til laboratorieresultater og trending av parametere gir oversikt. MAPGRAPH Reports forenkler rapportering til myndigheter.

Rådgivende ingeniører

Rådgivende ingeniører benytter MAPGRAPH i sin virksomhet, med datainnsamling fra eksterne og interne laboratorier samt alle slags IoT, dataloggere og målestasjoner. MAPGRAPH effektiviserer tjenestene som tilbys, sparer tid og investeringer i gjennomføring av oppdrag.

Offentlig sektor – Vannmiljømyndigheter

Byer, tettsteder og kommuner overvåker sitt nærmiljø med sårbare innsjøer og elver, vassdrag og bekker, noen ganger i tilknytning til industri- og boligområder med interessekonflikter.

Avfallshåndtering og fyllplasser

Avfallsanlegg bruker MAPGRAPH til å dokumentere sigevannsavrenning, sanntidsberegning av vannbalanse for området samt avfallshåndtering.

EnviTech avfall og deponi

Matproduksjonsanlegg

Aquatiq BioMap tilbyr næringsmiddelindustrien en komplett, nettbasert løsning for overvåking av miljø, rengjøring, vann og produkt, både for mikrobiologiske og kjemiske parametere.

Akvatisk mat