MAPGRAPH Luftkvalitet og utslipp

MAPGRAPH Luftkvalitet er en skytjeneste for overvåking og dokumentering av luftkvalitet og utslipp. Løsningen tilbyr effektiv styring og analyse av innhentede data, samt en innebygd portal for publisering av luftkvalitet og utslippsnivåer til publikum.

Overvåk, analyser og dokumenter dataene dine

Med MAPGRAPH kan informasjon om luftkvalitet og utslipp samles i én applikasjon for enkel tilgang og analyse. Løsningen beregner luftkvalitetsindekser og presenterer dem i dashboard, diagrammer og spesialrapporter. Importerte data kan behandles i en 2-trinns prosedyre som hensyntar oppetid og målingskvalitet. Data kan importeres fra nesten alle kilder, inkludert målestasjoner, andre databaser og SCADA-systemer.

MAPGRAPH Luftkvalitetsportal

Publiser luftkvalitet, utslipp og klimadata fra selskapets egne hjemmesider. Portalen gir innbyggerne en kartbasert, interaktiv og lett lesbar portal. Portalen oppdateres kontinuerlig når nye data importeres til MAPGRAPH.

  • Data fra luftkvalitetsstasjoner innhentes kontinuerlig.
  • Plassering i kart gir oversikt over total luftkvalitet og for hver parameter.
  • En 2-trinns prosedyre lar operatøren evaluere og kommentere ugyldige data.
  • Avansert grafikk i samsvar med nasjonale standarder.
  • Luftkvalitet sammen med vindretning gir oversikt på det aktuelle stedet.
  • MAPGRAPH Luftkvalitet gir enkel tilgang for publikum og til profesjonelle formål.

Se pris og bestillingsinformasjon på
Veracity av Det Norske Veritas