EnviTech Databeskyttelse og eierskapserklæring

Plassering med høyeste sikkerhetsnivå

MapGraph-servere er samlokalisert ved et serveranlegg for nasjonale myndigheter. Plasseringen er nøye valgt i knutepunktet mellom to eller flere regionale strømnett. Hvis ett rutenett faller ut, vil andre fortsatt være operative. Anlegget har også reservestrømgeneratorer. Det samme prinsippet brukes på den store internettilgangskapasiteten, som betjener befolkningen ved topphendelser. Tilgangskontroll, både virtuell og av mennesker, har det høyeste sikkerhetsnivået.

Flere sikkerhetskopier av dataene dine

MapGraph er en sikkerhetskopi i seg selv, av data som kontinuerlig strømmer inn fra alle slags kilder. Disse kildene er laboratorier, SCADA-systemer, avfallsvektsystemer, økonomi eller noen form for databaser, til og med offentlige data på internett som lokale klimadata. Det eneste unntaket kan være målestasjoner (IoT) levert av MapGraph eller andre, som streamer målinger direkte til våre servere. Disse vil være begrenset til loggkapasiteten på enheten. Våre servere sikkerhetskopieres daglig på anlegget. I tillegg gjøres en ekstra backup daglig til et annet sted.

Dataeierskap

Dataene i MapGraph eies i sin helhet av klienten. Kunden kan når som helst kopiere ethvert utvalg av data tilbake til bedriftens servere.

konfidensialitet

EnviTech AS har ikke tillatelse til på noen måte å bruke dataene til andre formål.

Disse systemene og prosedyrene sikrer dataene dine på det høyeste tilgjengelige sikkerhetsnivået.