Om oss

EnviTech er dedikert til å utvikle de beste løsningene for miljøovervåking og miljøstyring. Vårt hovedprodukt MAPGRAPH Environment kombinerer tiår innen dette feltet med moderne nettbasert teknologi. Våre løsninger er brukt av norske kommuner, myndigheter og organisasjoner, samt offentlige og private virksomheter globalt.

EnviTech – innovativ miljøteknologi

Mye natur og marin mat høstet i rent kystvann er en merkevare for Norge. Vi betjener store og små samfunn over hele Norge gjennom 20 års drift av skytjenester for overvåking av rent drikkevann, behandling av avløpsvann, vassdrag og vannmiljø, sikker avfallshåndtering. Våre kunder dokumenterer forsvarlig kvalitet i henhold til forskrifter og tillatelser.

Forstå miljøet

EnviTech AS ble etablert i 1990. Selskapet har bakgrunn fra ledende konsulent- og ingeniørbedrifter i Norge. Envitech var tidligere medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening i Norge, og International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), med akkreditering innen Miljøteknologi og Prosjektledelse. Selskapet er nå dedikert leverandør av skytjeneste for effektiv miljøovervåking.

Teamet vårt er en god blanding av miljø- og teknologiekspertise som jobber tett sammen. Vi drar nytte av den nyeste sensor- og informasjonsteknologien og utvikler løsninger for miljøovervåking og effektiv miljøledelse.

Mer informasjon