MAPGRAPH Avløp

MAPGRAPH Avløp samler data om avløpsrenseanlegg til detaljerte rapporter for renseprosesser, som dokumenterer overholdelse av utslippstillatelser og påvirkning på miljøet.

MAPGRAPH Avløp presenterer vannkvalitet og rensegrader ved å sammenstille data fra innløp, overløp og utløp av avløpsanlegg. Utslipp kan sammenholdes med data fra omgivelser, oppstrøms og nedstrøms, for miljøpåvirkning. Analyseresultater importeres og konverteres til standardiserte formater. MAPGRAPH Avløp har fokus på å presentere driftsdata i henhold til myndighetskrav og å dokumentere overholdelse av utslippstillatelser.

  • Automatiser import fra alle laboratorier, fra målesystemer og andre kilder til ett arkiv.
  • Inkluder nedbørdata for å sammenholde med vannføring, rensegrader og forbruk av kjemi.
  • Dokumenter miljøpåvirkning ved å sammenholde oppstrøms- og nedstrømsverdier.
  • Bruk MAPGRAPH Reports for optimalisering av kjemi, drift og ytelse.
  • Bruk MAPGRAPH Reports for eksport til Miljødirektoratet i riktige formater.
  • Samle inspeksjonsrapporter, driftsinformasjon og observasjoner i ett arkiv.
  • MAPGRAPH Avløp sparer tid og sikrer kontinuitet.

Se pris og bestillingsinformasjon på
Veracity av Det Norske Veritas