MAPGRAPH Environment på 60 sekunder

MAPGRAPH Environment

MAPGRAPH Environment er en skyløsning for effektiv miljøovervåking, informasjonshåndtering og rapportering.

Systemet består av flere produkter rettet mot offentlige og private virksomheter. Enten ditt ansvar er innen drikkevann, avløpsrensing, avfallsanlegg eller generell miljøledelse så vil du finne en løsning i MAPGRAPH.

Ta en kikk på videoen og lær mer om MAPGRAPH. Kontakt oss gjerne for å se hvordan våre tjenester kan effektivisere din arbeidsdag med mer tid til faglig innhold og beslutninger.

Envitech AS er et norsk teknologiselskap med fokus på IT-løsninger for miljøsektoren.

Vårt system MAPGRAPH Environment brukes i dag av offentlige og private selskaper over hele verden. I MAPGRAPH kombineres unik miljøkunnskap med moderne webteknologi, og løsningene sparer tid og ressurser, sikrer kontinuitet og bidrar til effektiv miljøforvaltning.

Hundrevis av vannverk og renseanlegg bruker MAPGRAPH Environment for å overvåke vannmiljøet, optimalisere vannprosesser og dokumentere overholdelse av tillatelser.

Last ned dataark

Vann

– verdens viktigste ressurs...

MAPGRAPH Drikkevann

MAPGRAPH Drikkevann er en komplett løsning for overvåking og dokumentasjon av kommunens drikkevann til abonnentene. Tjenesten inkluderer kontinuerlig import av data fra alle laboratorier og effektiv håndtering av laboratorieresultater. Det inngår rapporter til Mattilsynet og rapporter for risikovurdering etter drikkevannsforskriften for optimalisering av prøveomfang og analyser.

En portalmodul lar abonnentene sjekke oppdatert drikkevannsvannkvalitet i eget område, i en kartløsning som kan bygges inn i kommunens egne hjemmesider.

MAPGRAPH Avløp

Presenterer vannkvalitet fra innløp, overløp og utløp av avløpsanlegg. Utslipp kan sammenholdes med data fra omgivelser, oppstrøms og nedstrøms, for miljøpåvirkning. Analyseresultater importeres og konverteres til standardiserte formater.

Hundrevis av avløpsrenseanlegg og vannverk bruker MAPGRAPH Environment for å overvåke vannmiljø, optimalisere vannprosesser og dokumentere overholdelse av tillatelser.

MAPGRAPH Vannmiljø

MAPGRAPH Vannmiljø er en skytjeneste for overvåking av alle typer vannforekomster. Oppdaterte laboratorieresultater er alltid tilgjengelige, og det er enkelt å dele informasjon med kolleger og publikum.

Informere publikum om oppdatert vannkvalitet for strender og andre overvåkede badeplasser. MAPGRAPH Badevannsportal formidler vannkvalitet i henhold til EUs vanndirektiv.

MAPGRAPH Environment

Våre skybaserte SaaS løsninger – Software as a Service:

– MAPGRAPH Drikkevann

– MAPGRAPH Avløp

– MAPGRAPH Vannmiljø

– MAPGRAPH Avfall og deponi

– MAPGRAPH Luftkvalitet

– MAPGRAPH i matproduksjon

Bransjer som bruker MAPGRAPH

MAPGRAPH Environment sparer tid, sikrer kontinuitet og bidrar til effektiv miljøforvaltning.