MAPGRAPH Drikkevann

MAPGRAPH Drikkevann er en skytjeneste for overvåking og dokumentering av vannkvalitet. Tjenesten inkluderer kontinuerlig import av data fra alle laboratorier og effektiv håndtering av laboratorieresultater. En portalmodul lar abonnentene sjekke vannkvaliteten på deres geografiske plassering fra en kartløsning innebygd i kommunens hjemmesider.

MAPGRAPH Drikkevann sparer tid og ressurser, sikrer kontinuitet ved endringer i personale og bidrar til effektiv kvalitetsstyring. Data valideres fortløpende og avvik varsles. Du har alltid tilgang til testresultatene dine, og data deles enkelt mellom kollegaer og med myndigheter.

MAPGRAPH Publikumsportal

MAPGRAPH Drikkevannsportalen er sømløst innebygd på kommunens hjemmeside, for enkel tilgang for abonnenter og andre interessenter. Trekk ut rapporter og grafer om vannkvalitet og historikk på ønsket sted.

Klikk på store ikoner for å få tilgang til resultatene av alle vannprøver tatt på dette vannverket. Se tabeller eller grafer for den valgte tidsrammen. Ringer med antall representerer klynger av testpunkter, som blir tilgjengelige når zoom-inn brukes. Selve testpunktene er små røde ringer. Trykk på en slik ring i nabolaget ditt for å få resultatene av vannprøvene tatt på dette ene punktet.

Enkel oppstart

Vi setter opp kontinuerlig import fra laboratorier og alle slags datakilder. Vi setter opp rapporter og dashboard slik du ønsker dem. Din oppgave er å kontrollere at oppsettet samsvarer med dine behov. Du kan straks gå i gang med din faglige bruk av data, med overvåking av vannkvalitet og miljø.

  • MAPGRAPH samler kontinuerlig laboratoriedata fra alle laboratorier til ett arkiv, enten det er ditt eget interne laboratorium eller eksterne laboratorier.
  • Data blir tilgjengelig på nettet umiddelbart etter at de er importert.
  • MAPGRAPH Drikkevannportal er i samsvar med drikkevannsforskriftens §23 opplysningsplikt til abonnentene.
  • Historiske data sikrer lange tidsserier fra oppstart med årsrapportering.

Spar tid med drikkevannportalen

MAPGRAPH Drikkevann er i samsvar med drikkevannsforskriftens §23.
Opplysningsplikt til abonnentene. «Vannverkseieren skal sikre at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten» .

Drikkevannportalen sparer tid ved å gi abonnentene selvbetjent tilgang til kontinuerlig oppdatert drikkevannskvalitet i nabolaget sitt. Med et kartbasert, grafisk brukergrensesnitt er portalen både enkel og spennende å bruke. Portalen er laget for sømløs integrering i kommunens egne nettsider.

Automatisert import fra alle laboratorier

MAPGRAPH kan settes opp for automatisk import av data fra laboratorier. Vi importerer data fra lokale laboratorier i mange land. Importerte data valideres og avvik varsles til ansvarlige.

MAPGRAPH Drikkevann kan også settes opp med historisk informasjon fra start. Nye data importeres fortløpende og presenteres sammen med historiske data. Så allerede ved oppstart vil du ha tilgang til effektive diagrammer og presentasjoner som vil gi en oversikt over den nåværende tilstanden.

Spør oss om MAPGRAPH LIMS, en avansert løsning for interne laboratorier
(LIMS- Laboratory Information Management System.)

Og oppstart krever minimal innsats

Vi setter det opp, og sørger for en flying start. Ta en titt på vår side TJENESTER .

Se pris og bestillingsinformasjon på
Veracity av Det Norske Veritas

Se pris- og bestillingsinformasjon hos Veracity by DNV

MAPGRAPH Drikkevann

MAPGRAPH Drikkevannsportal